ทิปคอม แก้ปัญหาคอม ซ่อมคอม จำหน่ายหมึกพิมพ์เลเซอร์ BROTHER  CANON  EPSON  HP  KYOCYRA  LEXMARK  OKI  PANASONIC  RICOH  SAMSUNG  XEROX ราคาถูก
หน้าแรก ทิปคอมพิวเตอร์ บทเรียนออนไลน์ ดาวน์โหลดฟรีแวร์ จาวาสคริปต์ ข่าวไอที บทความไอที เว็บไดเร็คทอรี่ เว็บบอร์ด หมึกเติมราคาถูก


เมนูหลัก
การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร ์
การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
เทคนิคการปรับแต่ง Win 98 และ Me
ครบเครื่องเรื่องโอเวอร์คล๊อค
การใช้โปรแกรมต่าง ๆ
ความรู้เรื่อง ADSL และการ Config
ทดสอบความรู้คอมพิวเตอร์ออนไลน์
ศัพท์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
รวมของฟรีในอินเตอร์เน็ต
โปรโมทเว็บไซค์ให้ดังฟรี ๆ
แนะนำร้านซ่อมคอมพิวเตอร์
แนะนำสถานที่เรียนคอมราคาถูก
หาเพื่อนใหม่, หากิ๊ก MSN
ตลาดซื้อ-ขายสินค้าบีคอม
สมัครงาน,ลงประกาศรับสมัครงาน
ลงประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์ฟรี
ไอทีเพื่อชีวิต
รู้ลึกรู้จริง Google AdSense
ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ขายส่งหมึกเติม ราคาถูกสุด ร้านค้าสำเร็จรูป ขายสินค้าออนไลน์
 
Ink Thailand
หมึกพิมพ์เลเซอร์
หมึกพิมพ์เลเซอร์.com
ตลับหมึกเลเซอร์
HG9 Hair Growth Shampoo
HG9 Hair Growth Serum
 
ตั้งบีคอมไว้หน้าแรก ตั้งบีคอมไว้เป็นหน้าแรก
แนะนำติชมบีคอมทดสอบคอมออนไลน์
ค้นหาเว็บไซค์
จำหน่ายหมึกพิมพ์ราคาถูก จัดส่งทั่วประเทศ
แบบทดสอบออนไลน์ชุดที่ 19
1. เมนู run หมายถึง
ก. เรียกโปรแกรม.
ข. ค้นหาสิ่งที่ต้องการ
ค. ขอคำแนะนำ
ง. แสดงรายชื่อเอกสาร

2. อินเตอร์เน็ต ( internet ) เข้ามาในประเทศครั้งแรกในปีใด
ก. ปี 1985
ข. ปี 1986
ค. ปี 1987.
ง. ปี 1988

3. Condition Stage หมายถึง
ก. ผิวหน้าของดรัม
ข. ผงหมึก
ค. ฉาบลำแสงเลเซอร์
ง. การชาร์ประจุลงบนผิวหน้าของดรัม.

4. Developing stage หมายถึง
ก. ฉาบลำแเสงเลเซอร์
ข. การนำผงหมึกมาสร้างภาพ.
ค. นำรูปภาพที่ได้ลงกระดาษ
ง. ทำความสะอาดดรัมไวแสง

5. คำสั่ง E ในโปรแกรม debug ใช้ทำอะไร
ก. ใช้ Enter เป็นการใส่ค่าเข้าไปในหน่วยความจำ
ข. ใช้ End ในการสั่งให้ข้อมูลจบการประมวลผล
ค. ใช้ Edit ข้อมูลที่เราต้องการแล้วใส่เข้าไปในหน่วยความจำ
ง. ใช้ Enter ใส่รูปภาพที่เราต้องการเข้าไปในหน่วยความจำ

6. Fusing stage หมายถึง
ก. ฉาบลำแสงเลเซอร์
ข. การชาร์จประจุลงบนผิวหน้าดรัม
ค. การนำรูปภาพลงสู่กระดาษ
ง. การอบกระดาษด้วยความร้อน.

7. Cleaning หมายถึง
ก. ทำความสะอาดดรัมไวแสง.
ข. ฉาบลำแสงเลเซอร์
ค. การชาร์จประจุลงบนผิวหน้าดรัม
ง. การนำรูปภาพลงสู่กระดาษ

8. Log out หมายถึง
ก. การออกจากระบบยูนิกส์.
ข. การเข้าระบบยูนิกส์
ค. การเข้าแบบทางตรง
ง. การเข้าแบบทางอ้อม

9. เครื่องคอมพิวเตอร์ในข้อใดไม่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน
ก. mainframes
ข. supercomputer
ค. hybridcomputer.
ง. microcomputer

10. Make directory dirname หมายถึง
ก. เปลี่ยนชื่อไฟล์
ข. ใช้สำหรับสร้าง sub-directory.
ค. สร้างไฟล์ใหม่
ง. เปลี่ยนไดเรกทอรี่

11. Zombie อยู่ในสถานะใด
ก. โปรเซสกำลังรันอยู่
ข. โปรเซสรอคอยอุปกรณ์
ค. โปรเซสพยายามยกเลิกตัวเอง.
ง. โปรเซสทำงาน

12. Super block หมายถึง
ก. สร้างไฟล์ใหม่
ข. เปลี่ยนไฟล์
ค. เป็นส่วนแรกของไฟล์ซิสเตม
ง. เป็นส่วนที่บอกสถานะของระบบไฟล์.

13. I-node list หมายถึง
ก. เก็บบรรดาไอโนดต่างๆ.
ข. เปลี่ยนไฟล์
ค. เป็นส่วนแรกของไฟล์
ง. บอกถึงสถานะของไฟล์

14. File permission หมายถึง
ก. การอ้างถึงแบบสัมพันธ์
ข. การอ้างถึงแบบสมบูรณ์
ค. การกำหนดสิทธิการใช้งานไฟล์.
ง. การเปลี่ยนแปลงต่างๆ

15. Relative Pathname หมายถึง
ก. การเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ข. การอ้างถึงแบบสมบูรณ์
ค. การกำหนดสิทธิการใช้งานไฟล์
ง. การอ้างถึงแบบสัมพันธ์.

16. >> file หมายถึง
ก. อ่านข้อมูลเข้าจากไฟล์
ข. เขียนผลลัพธ์ไปยังท้ายไฟล์.
ค. เขียนผลลัพธ์ไปยังไฟล์
ง. อ่านจนไปถึงบรรทัดสุดท้ายที่เริ่มต้นด้วย tag

17. Internal bus คืออะไร
ก. บัสภายนอก
ข. บัสภายใน
ค. บัสผสม
ง. ไม่มีข้อถูก

18. CPU 8086 ต้องมีบัส แอดเดรสเท่าไร ถึงจะใช้หน่วยความจำได้ 1 Mb
ก. 20 Mb
ข. 20 Bite
ค. 20 Gb
ง. เท่าไรก็ได้

19. ในการจัดเก็บข้อมูลในดิสก์ เก็บเป็นกลุ่มที่มัลักษณะเดียวกันหรือเก็บกับเรื่องเดียวกัน เรียกว่าอะไร? -
ก. ตารางการจัดไฟล์
ข. ไฟล์
ค. ไดเร็กตอรี่
ง. คลัสเตอร์

20. ประเภทของหน่วยความจำ ประกอบด้วยอะไรบ้าง? -
ก. dram,ram
ข. sram,rom
ค. ram,rom.
ง. ram,sram

21. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของ เชิร์ฟเวอร์?
ก. ประสิทธิภาพ
ข. ความเร็ว.
ค. ความแข็งแรง
ง. ความปลอดภัย

22. หน่วยความจำส่วนที่นอกเหนือจากหน่วยความจำปกติ คือข้อใด
ก. HMA
ข. EMS
ค. XMS
ง. GUI

23. ROM Basic Input Output System ตรงกับข้อใด
ก. ROM-BIOS
ข. Boot record
ค. IO.SYS
ง. MSDOS.SYS

24. ต้องการแสดงรายชื่อแฟ้มที่เก็บไว้ในแฟ้ม X.X ใช้คำสั่งอะไร
ก. DIR/p
ข. DIR > x.x
ค. DIR c:\
ง. Dir C:\x\

25. ข้อใด ไม่ใช่ การกำหนอประเภทของผู้ใช้งานในยูนิกต์?
ก. owner เจ้าของแฟ้ม
ข. group กลุ่มของเจ้าของแฟ้ม
ค. somone บางคน
ง. other or universe ทุกคน

26. คำสั่ง TYPE C:\XX.TXT ใช้ทำอะไร
ก. ลบแฟ้มทุกแฟ้มในห้องปัจจุบัน
ข. คัดลอกแฟ้ม
ค. แสดงข้อความใน AUTOEXEC.BAT
ง. แสดงข้อความใน XX.TXT

27. ต้องการทำให้แผ่นต้นฉบับคือ A เหมือนกับแผ่นปลายทาง B ใช้คำสั่งอะไร
ก. COPY A: to B:
ข. DISKCOPY A: B:
ค. COPY A/B
ง. DISKCOPY A/B

28. ถ้าเราต้องการตรวจสอบโครงสร้างและข้อผิดพลาด ที่อาจเกิดจาก Dir table หรือ FAT รวมถึงความสามารถในการตรวจสอบ Bad Sector ควรใช้คำสั่งใด
ก. clears
ข. Defrag
ค. Scandisk
ง. Attrib

29. โปรแกรมใดถูกติดตั้งพร้อม Windows
ก. Notepad
ข. Microsoft word
ค. Excel
ง. Power Point

30. โปรแกรมที่สามารถแสดง แก้ไขข้อมูลในหน่วยความจำ ตลอดจนรีจีสเตอร์ หรือค่าในหน่วยความจำมาปรับปรุง และเขียนกลับเข้าในแฟ้มได้ คือโปรแกรมอะไร
ก. Batch File
ข. DOS
ค. Debug
ง. ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก

31. ตัวอักษร a เท่ากับเลขฐานสิบที่มีค่าเท่าไร ในตาราง ASCII
ก. 87
ข. 88
ค. 97
ง. 98

32. enter เป็นคำสั่งใน vi editor หมายความว่าอย่างไร?
ก. กลับไปยังโหมดคำสั่ง
ข. ย้ายไปยังต้นบรรทัดของบรรทัดถัดไป.
ค. ใส่ข้อความหลังเคอร์เชอร์
ง. ใส่ข้อความของเคอร์เชอร์

33. เลขฐานสิบหก เลข 62 คืออักษรใดในตาราง ASCII
ก. j
ข. o
ค. a
ง. b

34. คำสั่ง A ในโปรแกรม Debug เป็นคำสั่งอไร
ก. ใช้ออกโปรแกรมเพื่อเลิกการทำงาน
ข. ใช้สร้างภาษา Assembly
ค. ใช้แสดงภาษาเครื่องเป็น Assembly
ง. ใช้ดึงค่าในหน่วยความจำมาดู

35. system access คืออะไร?
ก. เข้าใจธรรมชาติของฟ้ม
ข. บริการควบคุมระบบตามความต้องการ.
ค. ให้บริการเข้าถึงอุปกรณ์รับ
ง. ระบบปฏิบัติการที่ดีต้องตรวจสอบ

36. MANUAL BATCH SYSTEM หมายถึงอะไร?
ก. -การป้อนงานแบบกลุ่มด้วยมือ.
ข. -การป้อนงานแบบเดี่ยวด้วยมือ
ค. -การป้อนงานแบบกลุ่มด้วย computer
ง. -การป้อนงานแบบเดี่ยวด้วย computer

37. OPERATOR หมายถึงอะไร?
ก. -คนงาน
ข. -พนักงานควบคุมเครื่อง.
ค. -หัวหน้างาน
ง. -ถูกทุกข้อ

38. JCL หมายถึงอะไร?
ก. - ภาษาเครื่อง
ข. - ภาษาคอมพิวเตอร์.
ค. - ภาษาคุมงาน
ง. - ภาษาการทำงาน

39. หลักการของระบบมัลติทาสกิ้ง คือ?
ก. การมีอุปกรณ์ที่ครบถ้วน
ข. การให้มีโปรแกรมอยู่ในหน่วยความจำหลัก.
ค. การอ่านโปรแกรมของเครื่อง
ง. การทำงานของเครื่อง

40. KEYBOARD คืออะไร?
ก. - แป้นพิมพ์ดีด.
ข. - เครื่องพิมพ์
ค. - จานแม่เหล็ก
ง. - ถูกทุกข้อ

41. ในการจัดสรรทรัพยากร ข้อใดไม่ใช่ทรัพยาการที่จำเป็นต้องควบคุม?
ก. - หน่วยประมวลผล
ข. - หน่วยความจำหลัก
ค. - แฟ้มข้อมูล
ง. - ข้อมูลการนำเข้า.

42. DEVICE หมายถึง ?
ก. - อุปกรณ์.
ข. - เครื่องพิมพ์
ค. - จานแม่เหล็ก
ง. - ถูกทุกข้อ

43. ข้อใดไม่ใช่สภาวะของกระบวนการ?
ก. - ดำเนินอยู่
ข. - ถูกขัด
ค. - พร้อม
ง. - ดีมาก.

44. เชมมาฟอร์ มีกี่ประเภท?
ก. - 1 ประเภท
ข. - 2 ประเภท.
ค. - 3 ประเภท
ง. - 4 ประเภท

45. เขตที่คับขัน ของการดำเนินงานเรียกว่าอะไร ?
ก. - อาณาเขต
ข. - อาณาเขตวิกฤต
ค. - อาณาเขตติดต่อ
ง. - ถูกทุกข้อ

46. บัฟเฟอร์ คืออะไร?
ก. -ส่วนความจำที่คั่นระหว่างงาน 2 งาน.
ข. -ส่วนของความจำ
ค. -ส่วนของความจำที่ช้ำช้อน
ง. -ถูกทุกข้อ

47. คุณลักษณะที่สำคัญของระบบสับหลีกระดับสูง คือ?
ก. -ต้องคละงาน.
ข. -ต้องสับเปลี่ยนงาน
ค. -ต้องทำอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน
ง. -ถูกทุกข้อ

48. DEADLOCK หมายถึงอะไร?
ก. -การรับงาน
ข. -การอับจน.
ค. -ปรับสภาพ
ง. -การใช้งาน

49. CPU UTILIZATION หมายถึงอะไร?
ก. -การใช้สอยหน่วยประมวลผลกลาง.
ข. -เวลารอบของงาน
ค. -อัตราตอบสนอง
ง. -ปริมาณงานต่อหน่วยเวลา

50. การกำหนดการแปลงต่างๆให้แน่นอนลงไป เรียกว่าอะไร?
ก. - การติดตั้ง
ข. - การผูกมัด.
ค. - การลงโปรแกรม
ง. - การเปลี่ยนแปลง

51. ข้อใดไม่ใช่ฟังชั่นของการจักการหน่วยความจำ?
ก. - การแปลงชื่อ
ข. - การแปลงตำแหน่ง
ค. - การแปลงค่า
ง. - การแปลงตัวเลข.

52. UNIGUE INDENTIFIER หมายถึงอะไร?
ก. -การแปลงตำแหน่ง
ข. -ชื่อที่เป็นเอกลักษณ์.
ค. -การแปลงค่า
ง. -ถูกทุกข้อ

53. ข้อใดคือหน่วยความจำแฝง?
ก. -cache memory.
ข. -magnetic tape
ค. magnetic disk
ง. information

54. STORAGE HIERARCHY หมายถึงอะไร?
ก. -หน้าการของหน่วยความจำ
ข. -ลำดับชั้นของหน่วยความจำ.
ค. -ขั้นการทำงาน
ง. -ถูกทุกข้อ

55. ระบบหน่วยความจำจริง (real memory system ) คือ?
ก. -การจักการหน่วยความจำหลัก.
ข. -การจัดการหน่วยความจำสำรอง
ค. -การแบ่งสารหน่วยความจำ
ง. -การบรรจุลงในหน่วยความจำ

56. ข้อใดคือการแปลเชิงสมบูรณ์
ก. -absolute compilation.
ข. -absoluting compilation
ค. -absolute computer
ง. -absoluting computer

57. RELACATABLE COMPILATION คืออะไร?
ก. -การแปลงพื้นที่
ข. -การแปลงเชิงโยกย้าย.
ค. -การย้ายที่
ง. -การเคลื่อนที่

58. เชลล์ (shell) คืออะไร
ก. คือส่วนที่แสดงส่วนประหกอบของระบบที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ข. คือแอปพลิเคชัน 32 บิต
ค. คือการค้นหาสิ่งที่ต้องการ
ง. คือ ยกเลิกการทำงาน หรือเริ่มระบบใหม่

59. ข้อใดไม่ใช่นิยามของระบบปฏิบัตืงาน?
ก. เอื้ออำนวยการพัฒนา
ข. จัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
ค. สามารถทำงานไดเร็ว.
ง. จัดระเบียบให้เป็นส่วนเชื่อมโยงระหว่างเครื่อง

60. ข้อใดเป็นหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ?
ก. ควบคุมการทำงานของโปรแกรม.
ข. ควบคุมการทำงานของเครื่อง
ค. ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์
ง. ดูแลรักษาส่วนประกอบของ computer

61. วิวัฒนาการและชนิดของระบบปฏิบัตืการแบ่งออกเป็นกี่ชนิด?
ก. 1
ข. .
ค. 3
ง. 4

62. เมนู Shut down มีหน้าอะไร
ก. ยกเลิกการทำงาน หรือเริ่มระบบใหม่
ข. คือส่วนที่แสดงส่วนประหกอบของระบบที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ค. คือการค้นหาสิ่งที่ต้องการ
ง. คือแอปพลิเคชัน 32 บิต

63. คำสั่ง vi ใน editor ใช้ทำอะไร
ก. ออกโดยไม่เปลี่ยนแปลงใดๆ
ข. บันทึกไฟล์
ค. เปลี่ยนข้อความ
ง. บันทึกไฟล์ และออกจาก vi editor.

64. Multiusers หมายถึงอย่างไร
ก. การทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน
ข. การมีใช้เครื่องหลายเครื่องในเวลาเดียวกัน
ค. การมีผู้ใช้ได้หลายคนในเวลาเดียวกัน.
ง. การใช้โปรแกรมหลายโปรแกรมในเวลาเดียวกัน

65. เราดูแลรักษาเครื่องโดยการ Scan Disk เพราะอะไร
ก. ลดความไม่ต่อเนื่องในดิสก์
ข. แก่นของความสามารถในการทำงานด้านกราฟฟิคของ วินโดวส์
ค. กลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันหรือเชื่อมต่อกับเครื่องศูนย์กลาง
ง. เพราะตรวจสอบและซ่อมแซมดิสก์

66. ถ้าต้องการ Format แผ่นในไดร์ฟ A: โดยให้มีการตั้งขื่อแผ่น และใส่ระบบปฏิบัติการด้วยจะสั่งได้อย่างไร
ก. FORMAT A:/S/Q
ข. FORMAT A:N/S.
ค. FORMAT A:N/B
ง. FORMAT A:/S/B

67. โครงสร้างของเอกสาร HTML สามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ส่วน
ก. 2 ส่วน .
ข. 3 ส่วน
ค. 4 ส่วน
ง. 5 ส่วน

68. การกำหนดให้ทั้ง 3 กลุ่มเข้าถึงแฟ้มได้เต็มที่ คือ
ก. chmod 777 hi.let..
ข. chmod 700 gi.let
ค. chmod 400 hi.let
ง. chmod 555 hi.let

69. คำว่า ASCIIย่อมาจากคำใด
ก. American Standard Code Information Intachange
ข. American Standard for Information Interchange
ค. American Standard Code for Information Instuctor
ง. American Standard Code Information Instrctor.

70. แรมชนิดพิเศษที่มีความเร็วสูงมีชื่อรียกว่าอย่างไร
ก. แคช
ข. DRAM
ค. SDRAM
ง. RDRAM

71. คำสั่งใดใช้กู้ข้อมูลจากดิสก์ที่เสียได้
ก. XCOPY
ข. CHLDSK
ค. RECOVER
ง. ATTRIB .

72. ลักษณะการทำงานแบบ real mode and protected mode เป็นลักษณะการทำงานของไมโครโปรเซสเซอร์รุ่นใด
ก. 80286
ข. 80386
ค. 8086
ง. 8088

73. ข้อใดคือหน้าที่ของหน่วยรับข้อมูล
ก. ใช้ในการเก็บข้อมูล
ข. ใช้ในการแสดงผลลัพธ์
ค. ใช้รับคำสั่งและข้อมูล.
ง. ใช้ในการคำนวณ

74. หัวใจของเครื่องPC คืออะไร
ก. ALU
ข. CEU
ค. CPU.
ง. GUI

75. ค่า 54 ในเลขฐานสิบหก แสดงค่าใด
ก. S
ข. T .
ค. U
ง. V

76. ค่า 122 ของเลขฐานสิบ แสดงค่าใด
ก. w
ข. x
ค. y
ง. z.

77. A ในเลขฐานสิบมีค่าเท่าไหร
ก. 65.
ข. 66
ค. 67
ง. 68

78. คำสั่ง Dใน DEBUGใช้ทำอะไร
ก. ใช้ do ทำคำสั่งต่างๆ
ข. ใช้ delete ข้อมูล
ค. ใช้ dump ค่าในหน่วยความจำมาดู.
ง. ใช้ do,delete

79. เครื่องพีซีของไอบีเอ็มรุ่นแรกใช้ไมโครโปรเซสซอร์รุ่นใด
ก. 80286
ข. 8086
ค. 8088
ง. 80386

80. ไมโครโปรเซสเซอร์เพนเทียม เป็นที่รู้จักกันครั้งแรกเมื่อใด
ก. ปี 1993
ข. ปี 1995
ค. ปี 1997
ง. ปี 1998

81. 80386 มีกี่รุ่นอะไรบ้าง
ก. 2 รุ่น
ข. 3 รุ่น
ค. 4 รุ่น
ง. 5 รุ่น

82. เครื่องพิมพ์เลเซอร์มีหลักการทำงานคล้ายกับอะไร
ก. เครื่องพิมพ์
ข. เครื่องแสกนเนอร์
ค. เครื่องถ่ายเอกสาร
ง. เครื่องล้างรูป

83. คอลโทรลเลอร์รุ่น ST-506 ที่พัฒนาโดยบริษัทอะไร
ก. บริษัทซีเวลล์
ข. บริษัทซีเกท
ค. บริษัทซีแมน
ง. บริษัทซีเกลล์

84. คำสั่งที่ใช้ในการแสดงรายชื่อทีละหน้า คือ
ก. DIR>X.X
ข. DIR C:\
ค. DIR/ P.
ง. DIR

85. ข้อใดเป็นคำสั่งในการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ใน Windows
ก. Shut down the computer
ข. Restart the computer
ค. Restart the computer in MS-DOS mode
ง. Close all program and log on as a difference user

86. แฟ้มที่เก็บข้อมูลที่ถูกเปิดชั่วคราวคือแฟ้มใด
ก. Media
ข. Start Menu
ค. SYSTEM
ง. Temp

87. แฟ้ม SYSTEM ใช้เก็บข้อมูลอะไร
ก. เก็บแฟ้มที่เปิดข้อมูลชั่วคราว
ข. เก็บแฟ้ม DLL โปรแกรมสำคัญที่เกี่ยวกับระบบไว้
ค. เก็บแฟ้มช่วยเหลือต่างๆ
ง. เก็บโปรแกรมต่างๆที่สนับสนุน Microsoft Office

88. คำสั่งใดเป็นคำสั่งภายใน
ก. MEM
ข. CLS .
ค. XCOPY
ง. MOVE

89. WINDOWS ชิคาโก หมายถึงวินโดว์อะไร
ก. Windows 95
ข. windows 98
ค. Windows 2000
ง. Windows ME

90. วิธีการบันทึกข้อมูลของ ST-506 เรียกว่าอะไร
ก. เรียกว่า MMF
ข. เรียกว่า MUM
ค. เรียกว่า MFM
ง. เรียกว่า MTM

91. กลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อถึงกันหรือเชื่อมต่อกับเครื่องศูนย์กลาง คือระบบใด
ก. NETWORK SYSTEM
ข. MODEM
ค. INTERNET
ง. INTRANET

92. คำจำกัดความของบัสที่อินเทลเป็นผู้นำในการออกแบบให้สนับสนุนพาธข้อมูล 32 บิต คืออะไร
ก. PCI
ข. DLL
ค. PCMCIA
ง. RPC

93. ขนาดดิสก์สูงสุดพร้อมกับ ST-506 คอนโทรลเลอร์คือ ขนาดเท่าไร
ก. 504 MB
ข. 500 MB
ค. 400 MB
ง. 700 MB

94. คำจำกัดความของบัสที่กำหนดอินเตอร์เฟซฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ภายนอก คืออะไร
ก. DLL
ข. RPC
ค. DDE
ง. PCMCIA

95. Open Database Connectivity คืออะไร
ก. ส่วนประกอบของวินโดว์ที่รับผิดชอบการทำฟังก์กราฟิก
ข. สถาปัตยกรรมที่แปลงมาจาก OLE
ค. มาตรฐานที่ไมโครซอฟต์กำหนดสำหรับให้แอปพลิเคชันเข้าถึงระบบฐานข้อมูลต่างๆ โดยวิธี API ทั่วไป
ง. ระเบียบวิธีการ

96. เริ่มทำงาน WINDOWS ด้วยค่ากำหนดมาตรฐาน แต่รวมความสามารถทางด้านระบบเครือข่ายไว้คือข้อใด
ก. Step-by-step confirmation
ข. Command prompt only
ค. Safe mode with network support
ง. Safe mode

97. เริ่มงาน Windows ตามปกติ คือข้อใด
ก. Safe mode
ข. Normal
ค. Logged
ง. Step-by-step confirmation

98. ส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานในระดับล่าง คือส่วนฮาร์ดแวร์ทั้งหมดคืออะไร
ก. Shell
ข. Hardware
ค. Kernel
ง. Utilities

99. คำสั่งของยูนิกส์ยุคต้นทำงานได้กี่ลักษณะ
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4

100. Bourne Shell ถูกตั้งชื่อโดยใคร
ก. Steve Bourne
ข. David G.Korn
ค. Bill Joy
ง. Jean Blueหมึกเติมราคาถูก คอมมือสองราคาถูก แต่งงาน
สนับสนุนบีคอมง่าย ๆ เพียงอุดหนุนหมึกติมที่ www.thaiinktank.com

เช็คราคาหมึกเติม หมึกเติมราคาถูกสุด
หมึกเลเซอร์
หมึกเลเซอร์
รวมหมึกเลเซอร์
คอมมือสองราคาถูก
ถ่ายรูปแต่งงาน
ซ่อมคอมบางบัวทอง
เครื่องกรองน้ำ
หมึกเติม brother
พรมปูพื้นรถยนต์
ชุดตกแต่งรถยนต์
ร้านจำหน่ายหมึกพิมพ์
แอร์ มิตซูบิชิ
กล้องวงจรปิด
หมึกเลเซอร์ OKI
หมึกเลเซอร์ HP
หมึกเลเซอร์ Ricoh
หมึกเลเซอร์ Canon
หมึกเลเซอร์ Brother
หมึกเลเซอร์ Epson
หมึกเลเซอร์ Samsung
หมึกเลเซอร์ Kyocera
หมึกเลเซอร์ Lexmark
หมึกเลเซอร์ Xerox
หมึกเลเซอร์ Panasonic
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม

ติดต่อโฆษณา
083 9954666